Yazılım Lisans Sözleşmesi

Yazılım Lisans Sözleşmesi
Yazılım Lisans Sözleşmesi
1-Taraflar ve Ürün Bilgileri

1-1 Sözleşmenin devamında SITEKOLAY Yazılımı kullanıcısı olan kişi/kurum kısaca MÜŞTERi olarak , Üretici ve Hizmet sağlayıcı Firma Dot Bilişim, Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri ise kısaca SITEKOLAY olarak anılacaktır. 

1.2. Firma unvan, ticari iş adresi veya imzaya yetkili şahısların imza yetkilerinin herhangi bir değişikliğe uğraması halinde bu değişikliklerin gerek fiilen ve gerekse ticaret sicilinde tescilini müteakip en geç 7 (yedi) iş günü içinde karşı tarafa bildirecektir. Bu değişikliklerin ilgili süre içerisinde bildirilmemesi durumunda karşı tarafın eski unvan ve/veya adres altında gönderilmiş fatura, irsaliye, mektup gibi tüm vesaik yeni unvan ve/veya adres altında gönderilmiş sayılır. Her iki tarafta imza yetkilisi şahısların veya imza yetkilerinin değişmesi durumunda bu değişiklikten önce imza yetkisini kaybeden şahısların imzaladığı tüm çek, senet gibi şirketi borç altına sokan evraktan dolayı doğmuş ve doğacak tüm borç ve yükümlülükleri kabul eder. 

2.Ödeme
Ödemeler lisanslamadan önce alınmaktadır. Yazılımda ödemesi zorunlu yıllık kira, lisans ödemesi bulunmamaktadır. Lisans hakkınız sistemi kullandığınız süre boyunca satın alan kişiye aittir.

3.Lisanslama
Söz konusu ürün domain adına lisanslanan bir yazılım olduğundan ücret iadesi ve domain adı değişimi (aynı domain üzerinde ülke kodları eklentisi ve subdomainler hariç) yapılamamaktadır. SITEKOLAY Yazılım Sistemleri çoklu satışa yönelik bir paket yazılımdır ve açık kaynak kodlu bir yazılım değildir. Kodlar SITEKOLAY tarafından şifrelenmiş olup müşteri kodların açık kaynak olmadığını, kapalı kodlar üzerinde hiçbir suretle erişim talep etmek istemeyeceğini kesin olarak kabul etmiş sayılır. Müşteri kapalı kodların içeriğini göremeyeceğini bilerek ve anlayarak yazılımın siparişini vermiştir. Daha sonradan fikir değiştirmesi ya da kaynak kodların içeriğini görmek istemesi gibi bir talep kesinlikle dikkate alınmayacak ve SITEKOLAY bu konuda hiçbir suretle müşteriye açık kaynak kodları sunmayacaktır. Müşteri lisanslama yapılmadan önce bu konuda bilgi sahibi olduğunu kesin olarak taahhüt etmiştir. Müşteri SITEKOLAY tarafından sitede yayınlanan demo adresinde kullanmış olduğu demo yazılımını incelediği, onayladığı ve gördüğü şekilde aynısını satın aldığını kabul eder. Yazılımda ek bir sözleşme olmadığı sürece Demo yayınlanan adresdeki altyapıda kullandığı özellikleri olduğu gibi kullanabileceğini bilerek bu yazılımı satın almıştır.

Ömür boyu lisanslama yazılım dosyalarını sakladığınız sürece bir kez ödemesini yaptıktan sonra dosyaları kaybedene kadar kullanabileceğiniz anlamına gelmektedir. Lütfen dosyalarınızın yedeklerini asla kaybetmeyiniz. Bu sözleşme tarihinden itibaren 365 gün sonra bizimle olan desteğiniz yıllık destek ücretini ödemediğiniz sürece hizmet ve destek bazında hiçbir yükümlülüğü kapsamayacaktır. Bu sözleşme tarihinden 365 gün sonunda destek paketi satın almaz ve dosyaları kaybederseniz SITEKOLAY sizden satın almış olduğunuz yazılım ürününün %50 tutarında lisanslama ve tekrar kurulum ücreti talep edecektir. Ömür Boyu Lisans sloganı kapsamı şartlarını açıkça kabul ettiğinizi farzedilecektir.

3.1 Lisansın Satışı ve Devredilmesi
SITEKOLAY lisansı sadece Kurulum Bilgilerinde yer alan alanadı için kullanabilir, bunların dışında hiçkimseye veya kuruma devredilemez, satılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanımına sunulamaz. Bu noktada Lisansın Satışı ve Devredilmesi maddesinde yer alan şartlar dışında bir kullanımda SITEKOLAY satmış olduğu yazılım için hiçbir destek vermeyecek, sorumluluk kabul etmeyecek ve bu sözleşmeyi tek taraflı olarak müşteriye eposta, telefon, tebligat vb. iletişim yolları ile iptal ettiğini beyan edecektir. Bu beyanın müşteriye gönderilmesi durumunda sözleşme SITEKOLAY tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiş sayılacaktır. Müşterinin beyanı okumaması, görmemesi, bilerek ya da bilmeyerek herhangi bir sebeple haberdar olmaması sözleşmede yer alan 3.1 Lisansın Satışı ve Devredilmesi şartlarını etkilemeyecektir. Müşteri bunun bilincinde olduğunu kesin olarak taahhüt eder.

3.2 Lisans Devri ve Satışı Nasıl Gerçekleşir?
SITEKOLAY Yazılım paketinin satışının, devredilmesinin veya satın alan kişi / kurum / kuruluşlarca yapılabilmesi için SITEKOLAY Yazılım sistemlerinin yazılı onayı ve bu onayın gerçekleştirilebilmesi için temel lisans ödemesinin tarafımıza yapılmış olması gerekmektedir. Her koşulda SITEKOLAY bu devir veya satış gerçekleştiğinde bu sözleşmede yer alan 3.1Lisansın Satışı ve Devredilmesi şartları gereğince devri veya satışı yapılacak müşteriye onay verip vermeme hakkını saklı tutar. Müşteri bunun bilincindedir.

4.Güncel Sürümlerin Temini
Lisans sahibi satın aldığı ana sürüm boyunca (ör: v4.x) tüm sürümleri ücretsiz olarak temin edebilmektedir. güncelleme talep edildiğinde SITEKOLAY müşteriye güncelleme için gerekli çalışan dosyaları internet ortamında ulaştırır. Güncellemenin yapılabilmesi müşterinin kendisine aittir ve 1 yıl boyunca ücretsizdir. Ancak güncellemeyi yapacak teknik yeterlilik müşteride bulunmuyorsa SITEKOLAY 150 TL + KDV karşılığı müşteriye güncelleme hizmetini talep ettiği taktirde verebilmektedir.

Yazılımın bir üst sürümü çıktığında, istenildiği taktirde (ör: v5.x) SITEKOLAY`de bulunan en düşük paket ücretinden %50 indirimle yazılımı satın alıp güncelleme yapılabilecektir. Güncelleme gerçekleştirildiğinde müşteri tarafından yapılan tasarımsal değişikliklerin kaybolacağı müşteri tarafından biliniyor olduğu farzedilecek, eski tema dosyaları aynı sunucu içerisine yedeklenecektir. (templates/ klasörü altındaki tema dosyaları yedeklenecektir.). Güncel sürümlerin temininde, güncelleme SITEKOLAY tarafından yapılmıyorsa güncelleme dosyalarının sunucuya kurulumu dahil değildir. Dosyalar e-posta ile lisans sahibine gönderilecektir. Lisans sahibi güncel sürüm kurulumunda (FTP ve PHPMyAdmin kullanım bilgisi olması durumunda) teknik destek alabilir.

5.Teknik Destek
Teknik destek e-posta ile yazılımın kullanımı ve hata durumları ile sınırlıdır. HTML/CSS/PHP programlama, tasarımsal değişikliklerin nasıl yapılabileceği, programların nasıl kullanılması gerektiği vb. gerekli bilgi ve tecrübeyi SITEKOLAY müşterisine teknik destek kapsamı dışında kalması sebebiyle vermemektedir. Hata durumlarında, raporlanan hatalar takip eden ilk güncel sürümde, ödeme modüllerinden kaynaklanan hatalarda (yeni ödeme modülü entegrasyonu dışında, SITEKOLAY yazılımı tarafında oluşan kod tarafındaki hatalar, banka tarafında oluşan hatalar hariç) en geç 2 iş gününde destek verilmektedir. SITEKOLAY tüm modül, ek tasarım, destek vb. müşteri kaynaklı istekleri gerçekleştirmeyi taahhüt etmez. SITEKOLAY teknik destek ilk yıl ücretsiz, sonraki yıllarda (2.yıla girildiği andan itibaren) en düşük paketin 1/3 ü oranında Yıllık olarak ücretlendirilir. Destek satın alınmaz ise SITEKOLAY müşterisine destek vermek zorunda kalmayacaktır. Teknik destek telefonla anlık desteği kapsamamaktadır.

6.Güvenlik
SITEKOLAY yazılım paketleri sık sık kötü amaçlı yazılım, yöntem ve programlara karşı test edilmektedir. Hiçbir yazılımda %100 güvenlik garantisi verilemeyeceği gibi SITEKOLAY yazılım paketlerinde de %100 veri ve sistem güvenliği garantisi verilememektedir. SITEKOLAY bu konuda bilinen yöntemlere karşı güvenlik önlemlerini almakla yükümlü olsa da %100 olarak sisteme izinsiz erişim konusunda tam taahhüt verilmemektedir. SITEKOLAY yazılımında güvenlik önlemleri Yönetim paneline izinsiz ve yetkisiz girişi kısıtlamak için yönetici şifresi koruması, yönetici şifresinin kırılmaya ya da izinsiz erişime karşı xss açıklarını engellemede kullanılan adres bar karakter ve sql kodu denemelerini engelleyen union koruması gibi önlemler alınmıştır.

6.1 Şifre Güvenliği
SITEKOLAY Yazılım paketleri kullanıcı tarafında sunucu barındırması yapılabilirliği, yönetilip müdahale edilebileceği, kullanıcının ihmalkarlığı, bilgileri açıkta başkalarının görebileceği şekilde paylaşması, göstermesi ya da dağıtması, kendi bilgisayarını 2 ya da 3. şahıslara kullandırtması ya da kullandırabileceği, sözle telaffuz ederek paylaşmak, başkalarının görebileceği, duyabileceği ve bilgilerine erişebileceği şekilde sözle, sesle, görsel, işaret dili vb. anlatım ya da ihmalkarlık sebebiyle bilgilerinin saklanması, korunması ve tüm erişim şifre güvenliği kendisine aittir. SITEKOLAY bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcı şifrelerinin bu sözleşmede yer alan veya almayan herhangi bir şekilde paylaşması durumunda sistem güvenliğinin açık oluşturuabileceği ve kötüye kullanılabileceği bilincininde olduğunu kesin olarak taahhüt eder.

6.2 Hosting Güvenliği
SITEKOLAY Yazılım paketinde sunucuya erişim müşteri tarafından sağlanabilir olduğundan dolayı SITEKOLAY sunucu barındırmalarında bu sözleşmede yer alan 6.1 Şifre Güvenliği maddesi konuları gereğince hiçbir şekilde verikaybı ve güvenlik konusunda mesul tutulmamaktadır.

6.3 Yazılımda Arka Kapı ve Bilgi Sızdırma
SITEKOLAY Yazılım sisteminde sistemin kurulu olduğu Kurulum bilgilerinde yer alan alan adı dışında müşterilere ait herhangi bir bilgi, kredi kartı bilgisi kaydı, sipariş, ciro ve 3. şahısların dışarıdan izinsiz SITEKOLAY tarafından erişim yapılacak bir kod, fonksiyon, arka kapı yaratabilecek dosya, eklenti yazılmadığını ve sisteme kurulmadığını garanti etmektedir. SITEKOLAY`de Kurulum bilgilerinde yer alan alanadı üzerinde herhangi bir sunucu monitör programı ile arka kapı erişimi olmadığını izlenebilmektedir. Bu bilgilere erişimin bu sözleşmede bahsedilen 6. Güvenlik maddeleri, 6.1 Şifre Güvenliği maddeleri 6.2 Hosting Güvenliği maddelerinde bahsedilen durumların sağlanmaması halinde bu sözleşmede yer alan 6.3 Yazılımda Arka Kapı ve Bilgi Sızdırma maddelerinde yer alan şartlar erişimin bahsedilen güvenlik bilgileri ve şifrelere erişimi olan herkesin erişebileceği ve bunun ispatlanmasının neredeyse mümkün olamayacağı için 6.3 Yazılımda Arka Kapı ve Bilgi Sızdırma maddeleri tamamen geçersiz sayılacaktır. Müşteri bu maddelerin ne anlama geldiği ve veri güvenliğinin kendi sorumluluğunda olduğunun bilincinde olduğunu kesin olarak taahhüt eder.

7. Yedekleme ve Verikaybı
SITEKOLAY Yazılım paketlerinin tamamında yedekleme ve veri güvenliği müşterinin kendisine aittir. SITEKOLAY bu konuda müşteriye nasıl yedek alması gerektiğini anlatan bir dökümanı müşterinin kendisine iletecektir. Bu noktadan sonra tüm sistemi kapsayan ve ilgilendiren verilerin tamamı kapsayan güvenlik ve yedekleme müşterinin kendisine aittir. Veri güvenliği ve yedekleme konusunda olası bir olumsuzluk durumunda SITEKOLAY müşterisine yardımcı olmaya çalışmakla beraber veri kaybından sorumlu tutulmayacağını açıkça bu sözleşmede belirtmiştir. Yedekleme güvenliği bu sözleşmede yer alan 6 - 6.1 - 6.2 - 6.3 maddeleri ve kapsayan şartlar ile doğrudan ilgilidir. Müşteri bu şartları yerine getirmekle ve gizliliğini korumakla yükümlüdür.

8. Kullanıcı Taraflı Modifikasyonlar
Yazılımda işleyişin oldugu ana libraryler encoded, şablona ait HTML bölümlerin (header, footer, menü) şablonu, e-posta şablonları,XML entegrasyon modulleri açık kaynak kodlu olarak gonderilmektedir. Modifikasyon yapabilmek için kullanıcının HTML/CSS bilgisi olması gerekmektedir. Internette konu ile ilgili bir cok hazır dokuman olup, HTML/CSS programlama konusunda teknik destek verilememektedir.

9. Özel Tasarım Hak Talebi
Satın almış olduğunuz pakette özel tasarım özelliği bulunmadığından ötürü SITEKOLAY hiçbir suretle özel tasarım hizmetini ücretsiz olarak vermemektedir.

9.1 Özel Tasarımın Hazırlanması
Satın almış olduğunuz pakette özel tasarım özelliği bulunmadığından ötürü SITEKOLAY hiçbir suretle özel tasarım hizmetini ücretsiz olarak vermemektedir.

10. XML ve Tedarikçi Entegrasyonları
SITEKOLAY tarafından sunulan yazılımı ile 3. alanadı diğer sitelerle ürün tedarik entegrasyonunu bu sözleşmede yer alan 10. Madde içeriği dahilinde gerçekleştirebilirsiniz. XML Tedarikçi firmaların altyapılarındaki düzenin hazırlanış şekline göre sistemlerde kısmi uyumsuzluklar gösterebilmektedir. Müşteri SITEKOLAY yazılımı üzerinde kullandığı XML entegrasyonundan doğabilecek hatalar konusunda SITEKOLAY Yazılım Sistemlerine hiçbir suretle yaptırımda bulunamaz. SITEKOLAY olası XML arızaları ve uyuşmazlıkları sonucunda tedarikçi firma ile iletişime geçip karşılıklı sorunu çözme yoluna gitmeye çalışacaktır. SITEKOLAY hiçbir suretle kendi veritabanı ve yazılım yapısını yüzlerce farklı sistem olabileceğinden ve kendi şemasal yapısının bozulacağından dolayı XML Tedarikçi firmanın istekleri doğrultusunda altyapısını değiştrmemektedir. İyi niyet kapsamında ve müşteri mağduriyetini engellemek adına karşı tarafla görüşmeler neticesinde iki sistemin birbiriyle entegrasyonunu XML ve sunucu altyapısının verdiği imkanlar dahilinde en iyi hale getirmeye çalışacaktır. SITEKOLAY hiçbir tedarikçiyle %100 uyumluluk garantisi vermediği gibi, uyumsuz olduğu anlamına da gelmediğini belirtmekte fayda görmektedir. Birbirinden farklı yüzlerce XML yapısı olabileceğinden dolayı, SITEKOLAY bunların kimiyle %100 sorunsuz uyumlu, kimi ile tam olarak doğru senkronizasyonu sağlayamayacaktır. XML Tedarikçi entegrasyonlarında oluşabilecek yavaşlık, kategori yapısının uyuşmamazlığı, ürün yapısından kaynaklı oluşabilecek sorunlar, sunucu kapasitesinin yetmemesi ve sunucu tarafında doğru bileşenlerin doğru şekilde kurulamaması gibi durumların benzeri ve tamamı SITEKOLAY sorumluluğunda olmamakla birlikte müşteri bunun bilincinde olduğunu, buna mütakiben SITEKOLAY`in herhangi bir tedarikçi entegrasyonunu sisteme entegre ederken müşterisini ilgili firma ile ilgili bilgilendirmekle mükellef olduğunu bilerek sistemi satın almıştır..

11. SITEKOLAY Paketi Kullanımı
SITEKOLAY paketlerinin hangisini almış olursanız olun script, içerisinde hazır olarak SITEKOLAY tarafından hazırlanmış tema ve çalışan kodlar üzerinde herhangi bir hak sahibi olamazsınız. SITEKOLAY size sadece paketin kullanım hakkını verir. Dağıtamaz, kopyalayamaz, şifreli kodları kırma girişiminde bulunamaz ve SITEKOLAY Yazılım paketi kodları üzerinde hiçbir hak talep edemezsiniz. Satın almış olduğunuz SITEKOLAY paketi üzerinde size sunulan temada yapacağınız değişiklikler konusunda SITEKOLAY üzerinde kesinlikle herhangi bir hak ve sorumluluk talep edemezsiniz. Sistemi kullandığınız süre boyunca tüm sorumluluk Kurulum Bilgileri alanında belirtilen domainin sahibine aittir. Domain sahibi bu sözleşme imzalandığı tarihte herhangi bir whois sitesi üzerinden sorgulama yapıldığında belirtilen kişi ya da kuruluşları yetkili sayar. Sözleşme tarihinden sonra yapılan domain sahibindeki değişiklik bu sözleşme kapsamında geçersiz muhattap olarak sayılacaktır.

12. SITEKOLAY Yazılım Sipariş İptali, alan adı değişikliği talebi.
SITEKOLAY yazılımını herhangi bir domaine kurdurduğunuzda dijital bir yazılım olduğu için siparişinizi iptal edemezsiniz. Kullanıp kullanmama konusunda tercih müşteriye ait olduğundan SITEKOLAY kurulum yapıldığı andan itibaren iş akti gerçekleşmiş sayılır. Sistemin başarılı çalışıyor olması; ziyaretçinin üye olabilmesi ya da üyeliksiz olarak ürünleri gezebilmesi, kayıt olabilmesi, müşterinin tanımladığı sanalpos ya da ödeme araçlarıyla siparişi gerçekleştirmesini kapsar. (Sanalposların banka tarafından ya da aracı kurumlar tarafından onaylanıp onaylanmaması SITEKOLAY sorumluluğunda değildir ve sistemin başarılı çalışıp çalışmıyor olduğunu kapsamamaktadır.) Sanalposların çalışması ya da onaylanmaması, başvurunun yapılmaması ya da red edilmesi SITEKOLAY yazılımının arızalı, eksik ya da çalışmıyor olduğunu göstermemekle birlikte bu sözleşmedeki 12. Madde kapsamında bahsedilen “İş akti gerçekleşmiş sayılır.” İbaresini etkilememektedir.

İş bu mail mesajında belirtilen tüm sorumluluk ve şartları SITEKOLAY yazılımını kullandığınız süre boyunca kabul etmiş sayılırsınız.

Bu sözleşme ödeme işleminin onaylanması ile geçerli kılınmış olup teknik desteği kapsayan maddeler 1 yıl süreyle geçerlidir. Bu sözleşme SITEKOLAY tarafından müşteriye bir kopyası yazılı ve imzalı olarak gönderilmiş olup, diğer kopyası yazılı ve imzalı olan kopyaların SITEKOLAY tarafından kaşelenmiş, imzalanmış asılları gerçek olarak kabul edilir. Sözleşmelerin değiştirilmediği ve geçerliliği internet sitelerinde bulunan dijital kopyası, müşteriye giden ve SITEKOLAY tarafında bulunan ıslak imzalı ve kaşeli kopyalarının bir araya getirilmesiyle teyid edilecektir.

Herhangi bir anlaşmazlık durumunda İstanbul Mahkemeleri, İcra Daireleri yetkili kılınmakla birlikte sözleşmelerin ibraz edilmesi zorunludur.